Gezonde samenwerking
start bij jezelf

Coaching voor kleinere teams.

Samen werken,
Samen leren

Goed samenwerken in een team kan veel energie en plezier geven en is tegelijkertijd een uitdaging! In ieder team ontstaan patronen en je bent je daar meestal niet van bewust. Teamontwikkeling is voor ieder team zinvol om een goede basis te leggen. De persoonlijke intenties zijn meestal goed maar omgaan met verschillen, elkaar echt begrijpen en tot goede dialoog komen is soms lastig. Inzicht in elkaar en de groepsdynamiek biedt een goede basis voor constructieve samenwerking.

Bij de ontwikkeling van een team is de frisse blik van buiten behulpzaam om met elkaar te kunnen reflecteren. Samen naar de onderlinge dynamiek en het systeem te kijken, bewust worden van je eigen plek en met elkaar leren hoe je in contact komt over wat er echt toe doet. Een systemische blik helpt hierbij. Er kan meer ruimte ontstaan voor kwetsbaarheid, veiligheid en vertrouwen met elkaar.

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Teamcoaching door Marjo

Voor teams die

  • Nieuwsgierig zijn naar elkaars stijlen en persoonlijkheden en willen werken aan eigen ontwikkeling.
  • Graag beter willen samenwerken en het uitdagend vinden daar samen aan te werken en ook zelf van te leren.
  • Last hebben van de onderstroom en deze graag op tafel krijgen zodat ‘vissen geen haaien’ worden.
  • Met een lastig thema of situatie zitten en daarin verder willen komen.
  • Meer plezier en voldoening in de samenwerking willen ervaren.

Marjo is gecertificeerd TTI-Succes Insights consultant en werkt met gedrag- (DISC) en drijfverenprofielen, ook voor teams.

Wil je meer weten over de begeleiding van je maatschap, RvB, RvT, MSB, MT en directie?

JD20230330 280 pano

Wie door meerdere ogen kijkt ziet meer

Inzoomen op het team en elkaar echt zien.

Goed teamfunctioneren gaat vaak niet vanzelf en vraagt aandacht. Zicht hebben op de dynamiek in de groep, de rol van leiderschap en het kunnen voeren van een goede dialoog met elkaar helpen daarbij. Als externe begeleider help ik om de positieve aspecten en ontwikkelpunten van de groep in beeld te brengen en bespreekbaar te maken.

Als we samenwerken kijken we naar de ander door onze eigen gekleurde bril. Onze eigen ervaringen, gevoelens en projecties bepalen hoe we de ander tegemoet kunnen treden. Het is goed dat we ons daar bewust van zijn en dit in kunnen brengen in de samenwerking. Dat geeft ruimte voor gesprek en begrip.

In de teamdynamiek kunnen door gebeurtenissen uit het verleden, externe omstandigheden of onderlinge verschillen gemakkelijk spanningen of patronen ontstaan die niet effectief zijn. Door teamcoaching kunnen deze patronen zichtbaar en bespreekbaar worden en kan een team een leerproces inzetten naar gezond teamfunctioneren in de toekomst.

Teams die met elkaar deze beweging weten te maken zijn op een duurzame manier in staat tot gezonde en oprechte samenwerking met begrip voor verschillen, achtergronden en menselijke leerprocessen. Compassie voor jezelf en de ander en tegelijkertijd scherp hebben hoe je met elkaar tot goede prestaties komt geeft plezier en motiveert!

We nemen de tijd voor een intake om met elkaar door te nemen wat de vraag en behoefte is. Elk traject is maatwerk. Bij teamcoaching stimuleer ik de groep om met elkaar te leren en uit de comfortzone te komen. Inzicht krijgen en eigenaarschap nemen zijn naast echt contact maken met elkaar, belangrijke ingrediënten in mijn aanpak. Ik werk met speelse en creatieve werkvormen en veel interactie om de onderstroom en het potentieel naar boven te halen en te bespreken.

Werken met de DISC analyses, ook op teamniveau kan een grote versnelling brengen brengen in de teamontwikkeling.

Neem vrijblijvend contact op

Ben je benieuwd of Eye Opener jou en je team, maatschap, RvB, MT of directie verder kan helpen? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Over Marjo

Als personeelwetenschapper heb ik 20 jaar gewerkt in diverse advies- en managementfuncties in de ziekenhuiszorg, bij de overheid en technische dienstverlening. In totaal meer dan 15 jaar in leidinggevende rollen. Eye Opener heb ik opgericht in 2006 en al met al coach ik teams en maatschappen al meer dan 11 jaar.
Hoe kun je leven en werk vormgeven vanuit een eigen stevig fundament? Met veel plezier en passie is dit een centraal thema in mijn werk. Ik heb ervaren dat goede teamsamenwerking niet vanzelfsprekend is en dat met externe hulp vaak nieuwe stappen kunnen worden gezet.

Gedreven, scherp en warm is hoe mensen mij ervaren. Cliënten geven zeer regelmatig aan dat ik eye openers bied, goed ben in het helder krijgen van de vraag en veel nieuwe inzichten laat ontstaan. Ik ben een scherpe waarnemer die ook lastige, gevoelige of emotionele thema’s bespreekbaar weet te maken. Dat combineer ik met een zekere lichtheid en relativering.

JD20230330 143
Scroll naar boven